Täitmata ametikoht

Loomise kuupäev 27.05.2024

Kalmetu Kool ootab oma meeskonda:

Sotsiaalpedagoogi

Tööle asumise aeg 26.08.2024

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid esitada 20.06.2024, meiliaadressile ain.keerup@kalmetukool.ee 

Viimati muudetud 14.06.2024.